Ew_lng_logo

🇺🇸 Since 1991 Restore Ministries International has been ENCOURAGING WOMEN (and later men)—giving them hope for what appeared impossible— that changed every area of their lives!

It all began when RMI’s founder, Erin Thiele, discovered and embraced this very simple but powerful verse:

"For nothing will be impossible with God." L137


Desde 1991 Ministerio de Restauracion International ha estado ayudando a las mujeres (y los hombres), dándoles esperanza para matrimonios que parecen imposibles y sin esperanza— que cambió todas las áreas de sus vidas!

Todo comenzó cuando el fundador de RMI, Erin Thiele, leyó y aceptó este versículo muy simple pero poderoso:

Lucas 1:37— "porque nada será imposible para Dios."


Medzinárodné Spoločenstvo Obnovy pomáha ženám (a mužom) od roku 1991, dáva im nádej do zdanlivo nemožných a beznádejných manželstiev - čo zmenilo každú oblasť ich životov!

Všetko sa to začalo, keď zakladateľka MSO, Erin Thiele, prečítala tento jednoduchý, no silný verš, a chopila sa ho:

Lukáš 1, 37 - „Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Donate Now

$ (USD)